Заснемане на хотели и туристически дестинации от Блумакс студио. Production of Bluemax Studio. Online video filming of hotels and tourist locations.
Castellon, Spain travel tutorial 4K www.bluemaxbg.com

source